יודאיקה

Apollo Batya - Mizrach 33X42 CM
Baum Josh - Psalm
Ben-David-Yechezkel - Ketuba 56X42 CM
Berger Genia - King David 60X49 CM
Berger Genia - Genesis 68X85 CM
Ben-David Yechezkel Ketuba 56X42 CM
Friedman David - Family Tree of Life 51X36 CM
Castel-Moshe - Psalm 44X58 CM
Berger-Genia - King-Solomon 83X58 CM
Friedman David - Psalms 20X20 CM
Friedman David - Psalms 20X20 CM
Friedman-David - Mose`s-Life 44X56 CM
Friedman-David - Mose`s-Life 44X56 CM
Friedman David - The Holy Palace 51X36 CM
Friedman David - Psalms A 20X20 CM
Kaszemacher Yaacov -The Ten Sephirot 70X70 CM
Kaszemacher Yaacov - Magen David 60X60 CM
Friedman David - 32 Paths of Wisdom 20X27 CM
Loewenthal Avraham -50 Gates of Bina 36x24 CM
Loewenthal Avraham - Encampment of the 12 Tribes
Kats Mane 52X43 CM
Magal Ben Zion - Purim Gift 28X51 CM
Loewenthal Avraham - Tashuv-Hey 37X22 CM
Loewenthal Avraham -In the Beginning 60X35 CM
Magal Ben-Zion - Kleizmers 42.5X35 CM
Magal Ben-Zion - Weedding 68X50 CM
Magal Ben-Zion - The Holy Ark 67X50 CM
Malnovizer Zvi -Kiddush Halevanah 66X53 CM
Malnovizer Zvi - Hassidic Huppah 67X54 CM
Magal Ben-Zion Beith Midrash 50X40 CM
Ne'eman Ya'akov - Birkat kohanim 33X21 CM
Ne'eman Ya'akov - Shiv'at Haminim 34X22 CM
Ne'eman Ya'akov - mizrach 25X21 CM
Relkin Piere - Ketuba (ashkenazy) 52X39 CM
Relkin Piere - Ketuba (sefaradi) 52X39 CM
Ne'eman Ya'akov - Shiviti 26X19 CM
Weis Nechama - Megillath Ruth 24X24 CM
Silbershtein Yehuda - The Rabby 32X22 CM
Rubinshtein Israel -Inauguration of the Shabbath 8...
Weis Nechama - Song of the Songs 24X24 CM
Weis Nechama - Song of the Songs 24X24 CM
Copyright © 2009.
All Rights Reserved.